Tag Archives: Uru people

The authentic burmesian world

Once upon a time there was this mysterious and forbidden land in the east. A land where no man from outside countries where allowed to explore. The land of Buddhas, pagodas, and munks, where the people where controlled by the the strictly harsh goverment keeping an eye on every move. To make sure no rules where broken and if they where you would pay for it with your own life.

Borrowed from www.unpo.org

Picture above Borrowed from http://www.unpo.org.

Luckily this is shifting an the boarders are now open. In 2012 1.million foreginers visited Burma, in 2013, 2 millions and in 2014 aprox 3.millions and still raising. By other words go before it`s to late and before it is touristified like the rest of Asia.

imageimage

image

The people living there are very nice to tourist and they are always on alert to help or serve you. We did not see nor experience any kind of criminality or unpleasent behaviour.

imageimageimage

As you can see in this video the children was very happy if they got your attention.

Norwegian

For faa aar siden var det utenkelig aa kunne ra til Burma. Landet som har et massivt utvalg av Buddhaer, pagodaer og munker. Landet har vaert strengt regulert av sterk kommunisme blant landets ledere  og den millitante juntaen.  Etter landet aapnet for innsyn for turister har antall besokende gaatt fra 1.million i 2012 til forventet 3.milioner i 2014.

image

image

Vi verken saa eller opplevde noe kriminellt  noe gang . Og alle var veldig opptatt av aa hjelpe deg om man stod fast. Spesiellt barna elsket aa faa litt oppmerksomhet,15 sekunder i rampelyset om du vil.

image

image

Yangon is also the home of one of the worlds largest Buddhas, made it impossible to film it in one picture.

Kon-Tiki Discovery Trail -Peru

“One learns more from listening than speaking. And both the wind and the people who continue to live close to nature still have much to tell us wich we cannot hear within university walls”                                                                 Thor Heyerdahl.

Uros Islands
Uros Islands

As the adventurous girls we like to see ourselves as, we had to use this opportunity  to get to the Uros Islands. It is on these islands the famous explorer Thor Heyerdahl learned how to make balsa rafts like Kon-Tiki.

image

These “islands” consists of liquid balsa which is secured to the seabed with anchors. Approximately 90% of what the Uros people own is made of balsa, their huts, boats, furniture, their tools etc. Each family usually has their own small island. Several of the boats is impressive creative and beautifully crafted of this  multiartistic people. The islands are also free of electricity.

imageimageimage

The journey inward Lake Titicaca Puno on the border of Peru and Bolivia took place in swamp boats where we could sit on the roof and see the whole area, what a sight! There is a rich animal kingdom here and the place is incredibly peaceful. I would think that especially for people interested in birds this  must be considered to be a Mecca.

image

Norwegian:

Som de eventyrlystne jentene vi liker å se på oss selv som, måtte vi benytte annledningen til å komme oss til Uros øyene. Det er på disse øyene den kjente oppdageren Thor Heyerdahl lærte å lage bamlsaflåtene sine som Kon-Tiki blant annet.

image

Disse “øyene” består av flytende balsa som er festet til havbunnen med anker. Omtrent 90% av det Uros folket eier er laget av bambus, hyttene de bor i, båtene, møblene, flere redskaper osv. Hver familien har som regel sin øy. Flere av båtene er imponerende kreative og flott laget så dette folket er virkelig multikunstnere. På øyene finnes ei elektrisitet.

Reisen innover Lake Titicaca fra Puno på grensen til Peru og Bolivia foregikk i sumpbåter hvor vi kunne sitte på taket og se hele området, utrolig flott!  Det er et rikt dyrerike her og stedet er utrolig fredfullt. Jeg vil tro at spesiellt for fugleintresserte må dette tenkes å være et mekka