Category Archives: Petra

Mysterious seventh wonder Petra – Jordan

“The secret of a happy life isn`t buried in a treasure chest it lies within your heart” Author Unknown

Once upon a time there was this secret sandy city hidden far far away in the dessert. It`s name was Petra.

It was the Swiss adventurer Johan Burckhardt who nested up in the rumors about the vanished city in 1812. He befriended the Bedouins , converted and eventually got so much confidence by the people that he got someone to show him the secret road to Petra through the rock crevice.

El-Siq
El-Siq
Taken by: Robert Hagen
Taken by: Robert Hagen

Today Petra is considered as one of the world’s new seven wonders . And it’s really not hard to understand when you see the majesty the area represent. The city carved in the cliffs was built around 600 years before Christ . Considering how old this city actually is, it emerge surprisingly unspoilt today.

imageimageimage

 

Photocred: Robert Hagen
Photocred: Robert Hagen
Photocred: Robert Hagen
Photocred: Robert Hagen

 

The journey into the treasury is known as the narrow gorge El – Siq.    It is narrow in many places and the mountains are towering 80m around you on every side , it also takes about an hour to enter. But this only makes the trip extra special and are half the experience .

Donkey
Donkey
Photocred: Robert Hagen
Photocred: Robert Hagen

We chose to return to Wadi Musa, the little sleepy city near Petra by horse and cart . It was an experience for itself, it felt like we were in the Indiana Jones movie the “Last Crusade” that is filmed in these particular scenery. The Bedouins know that “time is money” so the faster the speed, the greater profit of the day. Which we defenitly noticed when we slid off into wild speed on bumpy surfaces in our return. Good profit for the horseman , chiropractor next for us 😉

Photocred: Robert Hagen
Photocred: Robert Hagen

Norwegian:

Det var en gang en hemmelig by i ørkenen langt langt borte. Dens navn var Petra.

Det var den sveitsiske eventyreren Johan Burckhardt som nøstet opp i ryktene om den forsvunnene byen i 1812. Han ble venn med beduinene, konverterte og fikk til slutt såpass stor tillit at han fikk noen til å vise han den hemmelige veien inn til Petra gjennom klippesprekken.

Idag regnes Petra som en av verdens nye 7 vidundere. Byen som er hogd in i klippene ble bygget rundt 600 år før kristus. Tatt i betraktning hvor gamel denne byen faktisk er idag er den overraskende uberørt av nåtidens tann.

Selve turen inn til selve skattekammeret går som kjent igjennom den smale kløften El-Siq, her er det smalt mange steder og fjellene ruver 80m rundt deg på hver side, det tar også ca en time å gå inn. Men så er også dette noe som gjør turen ekstra spesiell og skaper halve opplevelsen.

Vi valgte å gå inn men ved retur til Wadi Musa den lille søvninge byen nærmest Petra valgte vi hest og kjerre. Det var en opplevelse for seg selv, det føltes som om vi var med i Indiana Jones filmen “Det siste Korstog” som er spillt inn i akkurat disse kulissene. Beduinene vet at tid er penger så hvor raskere fart destod mer lønnsom dag for de, noe vi fikk merke der vi raste avgårde i vill fart på humpete underlag. God fortjeneste for de, kiropraktor neste for oss;-)