The “guineapig Island” – Peru

“Ask not what you can do for your country. Ask what’s for lunch.”         Orson Welles

Guineapig Party
Guineapig Party

In some countries this is someone’s beloved pet, in Peru it is the national dish 🙂

image

While we were in Peru we decided to go to Armanti islands and stay with a local family to get the local culture as closely as possible. After we had placed our things we heard some squeezes from the backyard and went out to see what we thought were chickens. The concern for what would  be thr evening’s welcome dinner was greatly improved when this sight greeted us.

imageimage

“Cuy” or guinea pig is considered as the most delectable delicacy in Peru and are often served when you have visitors. And having a guinea pig farm is also surprisingly profitable, we learned that they need very little food, just a little grass.  But the production of meat are still high compared with other animals.

Our home:-)
Our home:-)

While we were there it was also our luck that is was Perus national day, so from the family we stayed with we got to lend some nationaldresses. Pretty nice done! We went to participate in the celebration on the island, loved it!

National day
National day

imageimage

Norwegian:

I noen land er dette noens elskelige kjæledyr i andre nasjonalretten:-)

Mens vi var i Peru bestemmte vi oss for å dra til Armanti øyene og bo hos en lokal familie for å få den lokale kulturen så nærme som mulig.  Etter vi hadde fått plassert tingene våres hørte vi pip fra bakgården og gikk ut for å se på det vi trodde var kyllinger. Bekymringen for hva som kom til å være kveldens festmiddag økte betraktelig da dette synet møtte oss.

“Cuy” eller marsvin er regnet som den lekreste delikatesse i Peru og serveres gjerne når man har besøk. Og ha marsvin farm er også overraskende lønnsomt, vi fikk vite at de trenger veldig lite mat, bare litt grønntfor. Men produksjonen av kjøtt blir allikevel høy sammenlignet med andre dyr.

Til våres store glede var det også Perus nasjonaldag når vi var der og vi var så heldige å få låne nasjonaldrakten av vertsfamilien vår. Deretter dro vi for å feire sammen med resten av øya, det var minneverdig stemmning.

2 thoughts on “The “guineapig Island” – Peru”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s